مدرسه ی حج و عمره
اضافه شده در تاریخ: 10/29/2010 2:11:07 PM
Bookmark and Share              Balatarin

سنی نیوز: یکی از ستونهای سترگ دین اسلام فریضه حج است. نمادی از شکر گزاری پروردگاری که به ما ثروتی ارزانی داشته، وما را از مرحله پست ناداری به درجه ای از بی نیازی بالا برده که می توانیم روی خودمان اعتماد کنیم. در این مرحله از توان مادی، خداوند متعال عبادت حج را بر مسلمان فرض قرار می دهد.

مسلمانی که از توان اقتصادی پایینی برخوردار است موظف است در راه بدست آوردن ثروت از راه حلال تلاش نماید تا بتواند به درجه ای برسد که توان برگزاری عبادت حج را بدست آورد.

واین خود نشانه ای است از اینکه اسلام فقر وناداری را نمی پسندد، وهمواره با آن در جنگ وستیز است، چرا که فقر در واقع برادر کفر است. ودر چهار سوی دنیا می بینیم که مذاهب فاسد وحرکتهای دروغین از فقر وناداری ملتها سوء استفاده کرده آنها را به گمراهی می کشانند!..

البته عبادت حج چون یک فریضه جهانی ومشترک مسلمانان همه دنیاست، از سوی مسئولین برنامه حج مقررات وضوابطی گذاشته شده تا مسلمانان بتوانند به نحو احسن این فریضه الهی را بجای آورند. این مقررات در جای خود باعث شده یک مسلمان در کشور خودش یک جمله کارهای اداری را پیش ببرد وچند سالی را نیز در صف رسیدن نوبتش سپری کند. در مواردی نیز مجبور است مبلغ ثبت نام برای حج را در بانکهای ربوی گرو بگذارد. این نقطه جای دارد از سوی علماء واندیشمندان وفقیهان مسلمان مورد بحث وبررسی قرار گیرد.

برخی از مردم برای فرار از مشکلات اداری وانتظاری که سر راه حج است، به یک بار عمره ویا چند بار عمره رفتن اکتفا می کنند. وآنرا اخیرا در کشور ما "حج عمره" نام نهاده اند!

که این خود یک نوع تحریف واقعیت وسوء تفاهمی است که باید رفع شود. حج یک فریضه الهی است که در هنگام فرض شدن حکمش چون نماز وروزه است، وبا هیچ سنت ونوافلی نمی توان آنرا خنثی کرد! در حالیکه عمره یک سنت نبوی است.

آیا می توان بجای ادای دو رکعت نماز فرض صبح، صد رکعت نماز نوافل بجای آورد؟! هرگز! نماز نوافل ویا عمره بدون شک اجر وپاداش خودش را دارد اما هرگز باعث بر طرف شدن فرضیت حج از مسلمان نمی شود.

پس اشخاصی که دهها بار به عمره رفته اند وتا کنون فکر حج رفتن را ندارند می بایستی این سوء تفاهم را در خود اصلاح نمایند!..

برادر وخواهر حاجی؛ حالا که فرصت رفتن به خانه خدا را بدست آورده ای لازم است به برخی از درسهایی که از حج می توان گرفت اشاره کنم:

1.       حج وعمره تان را فقط وفقط برای خدای بجای آورید.

همیشه نیت وهدف در دین خدا عمده واساس هر کاری است. یعنی اینکه میزان اجر وپاداش شما در هر کاری به نیتها وهدفهایتان از انجام آن ارتباط مستقیم دارد. وخداوند از ما خواسته است حج وعمره را تنها وتنها برای او بجای آوریم. "وأتموا الحج والعمرة لله". یعنی اینکه هدفمان از ادای این عبادت تنها رضایت الهی باشد، نه کسب شهرت ونام ونشان "حاجی بودن"! ودر این راستا تنها وتنها آن حرکات وعباداتی را انجام دهیم که مورد رضایت الهی واقع شود.

2.   چون عبادت حج از ما مال وثروت مناسبی را می طلبد. ما در مدرسه حج درس انفاق وبخشش وکرم می آموزیم.

3.   یک مسلمان در آن جمع با شکوه حج خودش را چون مرده ای می یابد که از قبر دنیا بر انگیخته شده است، والآن پیش پروردگارش آمده تا جوابگوی آنچه کرده است باشد. اینجاست که بایستی به خود آید وفکر وذهنش را از همه ی دنیا ببرد وتنها وتنها گریان وپشیمان از آنچه کرده دروازه رحمت الهی را بکوبد. واز او ـ وتنها ـ او رحمت ومغفرت طلبیده، رضایت وخشنودی تنها او را بخواهد.

عبادت حج در لباس احرام یک مسلمان را با صحنه ای از روز محشر آشنا می سازد. گویی او را برای آنروز آماده می سازد. وخوشا بحال آن مسلمانی که این درس را دریافته، در روزهای بعدی زندگیش همیشه روز محشر را در جلوی چشمان خود دارد!

نقطه دیگر اینکه لباس احرام چون کفن هیچ جیبی ندارد! واین درسی است دیگر؛ گویا همانطور که کفن به یک مرده می گوید؛ از دنیا هیچ نمی توانی با خود ببری، لباس احرام به مؤمن می رساند؛ که ای مسلمان دنیا برای اندوختن نیست، برای عمران وسازندگی آخرتت است. دنیا مزرعه ایست برای آخرت نه انباری برای موشهای موذی ویا آیندگان...

4.   در عبادت حج یک مؤمن کار وزندگی، پدر ومادر، فرزندان وبرادران وخواهران وخویشان ودوستانش را در کشور خود رها نموده، به سوی خانه خدا می رود. در این راه سختیها، بی خوابیها، گرسنگیها، تشنگیها، احساس غربت ودوری و... را تنها برای رسیدن به رضایت الهی تحمل می کند. واین خود درسی است از هجرت. اینجاست که یک حاجی بایستی وقتی مکه، غار حرا، غار ثور، مدینه وسایر اماکن سرزمین رسول خدا صلی الله علیه وسلم را مشاهده می کند بایستی رسول خدا ویاران او وجهاد وتلاش وزحمات بیدریغ آنان را جلوی چشمانش مجسم کند، واز ته دل محبت ودوستی آنها را صدا بزند، واز ته قلب با آنها عهد وپیمان ببندد که همواره بر راه آنان ثابت قدم بماند. اینجاست که شایسته هر حاجی است قبل از رفتن به حج حداقل یکبار زندگی پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم را مفصلا مطالعه کند.

5.   سختیهای حج درس جهاد وتلاش وزحمت وجان کندن را به مسلمان می آموزد. به او می گوید که تو را برای تنبلی وتن پروری نیافریده اند. تو مسلمانی ومسلمان بودن یعنی تلاش وزحمت، یعنی حرکت وکوشش.

شایسته است این سختیها در ذهن مسلمان خاطره ی سختیهایی که پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم  ویاران او در صحنه های پر خون جهاد برای رساندن این دین به ما متحمل شده اند را زنده کند. ویک مسلمان با یاد آوری آن زحمتها ومشقتهای پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم روح جهاد وتلاش را در خود بیدار سازد.

وخانمها این مژده پیامبر را با سینه ای باز وسری افراشته گوشواره گوشهایشان کنند که ایشان خطاب به آنها فرمودند: "لکن أفضل الجهاد حج مبرور" ـ برای شما والاترین جهاد حجی است که مورد قبول درگاه الهی واقع شود ـ .

6.   در هنگام ادای فریضه حج یک مسلمان به درستی احساس می کند؛ او تنها نیست، بلکه در عمق تاریخ ریشه دارد.

این خانه ای که جلوی روی اوست را پدرش ابراهیم بنا نهاده، واین جای پاهای اوست. این آب زمزم یادگار حضرت اسماعیل است، واین صفا ومروه رمزی است از دلهره ی مادر پریشانش هاجر..

اینجاست که مؤمن می بیند ریشه اش با پیامبران رقم زده شده است. وقتی در کنار خانه خدا قدم می زند، یا در بین صفا ومروه شتابان می رود، ویا بسوی  منا وعرفات راه می افتد، احساس می کند قدمهایش را روی ردپای پیامبران خدا، وسرور بشریت؛ رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ویاران راستین او می نهد. اینجا ناخود آگاه باید از ته دل آن ستارگان آسمان هدایت را ندا دهد که؛ من پایم را جای پای شما نهاده ام. من تا آخرین لحظه ی زندگیم چون شمایان خواهم زیست.

7.   بیش از سه چهار ملیون انسان؛ زن ومرد، پیر وجوان، از همه انحای جهان گرد هم می آیند تا به خدایشان بگویند ما تنها وتنها تو را می پرستیم، وما بندگان وبردگان توایم، ما را به بندگی وبردگی خود بپذیر...

در اینجا نه مرد زنی را می بیند، ونه زن مردی را تماشا می کند، همه ی شهوتها خمول ومرده اند، تنها محبت وعشق عشق عبادت است، وشوق کسب رضایت پروردگار یکتا!...

حاجی در اینجا در می یابد؛ در کنار ایمان به خدا همه ی شهوتهای سرکش بشری هیچ وپوچ جلوه می دهند. دیگر برای یک حاجی ترک اعتیاد وترک عادات زشت، وترک سیگار ودیگر بیماریهای اخلاقی واجتماعی بسیار آسان می شود. او توانست شهوتی سرکشتر را با ریسمان ایمان وتوکل به خدا به سادگی مهار کند. حالا که برگشته می تواند هر شهوت دیگری را نیز به سادگی در خود کنترل کند.

8.   در هنگام مناسک حج حاجی که به فرشته ای از ایمان وهمت تبدیل شده، با شیطان لعنتی اعلان جنگ ودشمنی می کند. وبا سنگ ریزه هایی که رمزی است از آغاز جنگ با او به ستیز بر می خیزد. به او می گوید: ای شیطان لعنتی دیگر تو را پیش من جایی نیست. من با تو در ستیزم وتا آخرین لحظه زندگیم با تو می جنگم. وحاضر نیستم هرگز زیر بار تو بروم.

9.   حج مدرسه ای است از اطاعت وفرمانبرداری خداوند. همه روزه حاجیان می پرسند؛ وظایف امروز چیست؟ وهمه در پی هم بسوی عبادت آنروز روانه می شوند. به منا وعرفات می روند.. طواف می کنند.. موهایشان را می تراشند.. قربانی سر می برند.. در بین این ملیونها حاجی هرگز نمی شنویم که؛ چرا باید چنین کنم؟ چرا در هنگام طواف خانه کعبه را در دست چپ خود قرار دهیم. چرا شیطان را با کفش نزنم ورویش تف نیندازم، وتنها با سنگریزه با او اعلان جنگ کنم. چرا به عرفات بروم؟..

هرگز چنین سؤالهایی را در حج نمی شنوی، همه مشغول عبادتند وطاعت مطلق از فرامین الهی.

حاجی از اینجا درس می گیرد؛ همواره با خدا ومطیع کامل فرامین ودستورات او باشد.

او در می یابد؛ خدای حج خود همان خدای نماز وخدای روزه و جهاد وسایر عبادات است.

پس او در سایر عبادات نیز خداوند را همانگونه که در حج اطاعت نموده اطاعت وفرمانبرداری خواهد کرد.

انسانی که به حج می رود پس از برگشتن به یک شخصیت دیگری تبدیل می شود. او چون کسی است که پس از مرگ زنده شده حشر ومیدان عرصات، وبهشت وجهنم را دیده، به کوتاهیها واشتباهاتش پی برده، سپس به دنیا بازگردانده شده تا تجربه ای جدید از فهم ودرکی نو از زندگی را به نمایش بگذارد. این تصوری است از حج کسی که "حج" او در پیشگاه الهی پذیرفته شده است....

حج مبرور وسعي مشکور وذنب مغفور....

حجتان مبارک ومورد قبول درگاه خداوند بادا!...

منبع: كتابخانه عقيده

 

نمایش تعداد بازديد
3272

Bookmark and Share              Balatarin
 
دوشنبه 14 اکتبر 2013 - 22 مهر 1392 - 02:10:16 به وقت تهران
چشم حسود کور 
از کوزه همان برون تراود که در اوست. همه دنیا حتی کسانی که با حکومت سعودی پدر کشتگی دارند بر خدمات آنها در حق و عمره اعتراف دارند واقرار می کنند و آفرین می گویند. اما حسودان رافضی این را هم نمی بینند. و چه عجب آخر قرآن می فرماید « لا یجرمنکم شنآن قوم علی ألا تعدلوا» و رافضیان را چه به قرآن؟!؟
چهار شنبه 3 نوامبر 2010 - 12 آبان 1389 - 03:11:05 به وقت تهران
محمد 
به سختیهای حج ،مزاحمتهای مامورانی که آنجا را به پادگان تبدیل کرده اند را نیز اضافه کنید(بهتر بود رعایت لباس احرام مسلمانان را داشتند ،آیا در رم و... هم اینگونه اماکن مقدسشان جو پلیسی دارد؟)
شنبه 30 اکتبر 2010 - 8 آبان 1389 - 11:10:31 به وقت تهران
مهدی تهرانی 
جزاکم الله وخیرا
 
نام:  
متن: 
 
      
 
 
 
لغو عضویت
عضویت
 
  اسنودن یکی از کارمندان سیا اعلام کرد بن لادن نمرده است و بن لادن دست پروده سیا بوده است و ماجرای مرگش نیز ساختگی بود . اخیرا راز ابو بکر بغذادی نیز بر ملا شده است نام واقعیش شمعون است و یک اسراییلی است . حالا روشن شده که جهادگران وابسته به ابوبکر بغدادی سر در آخور کدام کشور دارند . البته فهمیدنش سخت نبود اسلحه های اسراییلی و آمریکایی و افراد آموزش دیده ی حرفه ای و نداشتن هیچگونه تهدیدی علیه اسراییل شکی باقی نمی گذاشت که اسراییل پشت ابوبکر بغدادی(شمعون) است.


  چیه؟ مثل اینکه خیلی سوختی که حساب تو و هم کیشان جنایتکار و ددمنشت از اسلام و اهل سنت جداست؟! یک کمی سرت را از توی لاکت بیرون بیار و ببین که تمام دنیا از شما جانی های خبیث که با تکفیر همه انسانها غیر از خودتان،وحشی گری هایتان را توجیه می کنیدبیزار و متنفرند! فقط افسوس که جنایت های ضد انسانی و ضد بشری شما جاهلان خبیث و کوردل را به پای اسلام عزیز می ریزند! در حالیکه اسلام و پیامبر عظیم الشان(ص)از شما جانیان و ددمنشان بری و بیزارند.


  صلاح الدین یک حیوان پست فطرت و خبیث و از نسل آل زیاد و آل مروان است و ازچنین موجود پلیدی غیر از بد دهنی و دشنام انتظار دیگری نمی توان داشت. اما باید توجه داشت که این مزدوران خبیث و جنایتکارو ددمنش را به هیچ وجه نباید با دین الهی و رحمانی اسلام و اهل سنت عزیز و واقعی ارتباط داد. اسلام عزیز و اهل سنت بزرگوار از این موجودات پلید و جنایتکار مبرا هستند.


  جواب نبی : برادر عزیز حقیقت همینه که گفتم جهاد نکاح اصطلاحی است که رژیم سوریه و روافض کافر اختراع کردن ، مجاهدان اهل سنت و جماعت از چنین تهمت هایی بدور هستن و هیچ عالمی چه سلفی جهادی و غیر سلفی جهادی چنین فتوایی جهت جهاد نکاح صادر نکردن ... شبهه دوم ـ منفجر کردن قبر یونس : فتوا امام عبدالعزیز بن باز ( رحمه الله ) موجود است که هیچ دلیلی وجود نداره که این قبر یونس باشد کاری که مجاهدان اهل سنت و جماعت انجام دادن عین حق بود و نابودی معبد شرکی در حمایت از توحید کار بسیار عالی بود شبهه سوم : ذبح کفار در جنگ کار سلف صالح بوده


  وقتی بزرگانتان احمقانه با دست های چرکین غذا میخورن به هوای اینکه سنت را انجام داده باشند نباید هم تعجب کرد ک لقاح مصنوعی و پیشرفت علم را نادرست و حرام بدانید


 
 
 
2012 © Sunni-news.net .همۀ حقوق ویژه سنی نیوز است، استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد