مدرسه ی حج و عمره
اضافه شده در تاریخ: 10/29/2010 2:11:07 PM
Bookmark and Share              Balatarin

سنی نیوز: یکی از ستونهای سترگ دین اسلام فریضه حج است. نمادی از شکر گزاری پروردگاری که به ما ثروتی ارزانی داشته، وما را از مرحله پست ناداری به درجه ای از بی نیازی بالا برده که می توانیم روی خودمان اعتماد کنیم. در این مرحله از توان مادی، خداوند متعال عبادت حج را بر مسلمان فرض قرار می دهد.

مسلمانی که از توان اقتصادی پایینی برخوردار است موظف است در راه بدست آوردن ثروت از راه حلال تلاش نماید تا بتواند به درجه ای برسد که توان برگزاری عبادت حج را بدست آورد.

واین خود نشانه ای است از اینکه اسلام فقر وناداری را نمی پسندد، وهمواره با آن در جنگ وستیز است، چرا که فقر در واقع برادر کفر است. ودر چهار سوی دنیا می بینیم که مذاهب فاسد وحرکتهای دروغین از فقر وناداری ملتها سوء استفاده کرده آنها را به گمراهی می کشانند!..

البته عبادت حج چون یک فریضه جهانی ومشترک مسلمانان همه دنیاست، از سوی مسئولین برنامه حج مقررات وضوابطی گذاشته شده تا مسلمانان بتوانند به نحو احسن این فریضه الهی را بجای آورند. این مقررات در جای خود باعث شده یک مسلمان در کشور خودش یک جمله کارهای اداری را پیش ببرد وچند سالی را نیز در صف رسیدن نوبتش سپری کند. در مواردی نیز مجبور است مبلغ ثبت نام برای حج را در بانکهای ربوی گرو بگذارد. این نقطه جای دارد از سوی علماء واندیشمندان وفقیهان مسلمان مورد بحث وبررسی قرار گیرد.

برخی از مردم برای فرار از مشکلات اداری وانتظاری که سر راه حج است، به یک بار عمره ویا چند بار عمره رفتن اکتفا می کنند. وآنرا اخیرا در کشور ما "حج عمره" نام نهاده اند!

که این خود یک نوع تحریف واقعیت وسوء تفاهمی است که باید رفع شود. حج یک فریضه الهی است که در هنگام فرض شدن حکمش چون نماز وروزه است، وبا هیچ سنت ونوافلی نمی توان آنرا خنثی کرد! در حالیکه عمره یک سنت نبوی است.

آیا می توان بجای ادای دو رکعت نماز فرض صبح، صد رکعت نماز نوافل بجای آورد؟! هرگز! نماز نوافل ویا عمره بدون شک اجر وپاداش خودش را دارد اما هرگز باعث بر طرف شدن فرضیت حج از مسلمان نمی شود.

پس اشخاصی که دهها بار به عمره رفته اند وتا کنون فکر حج رفتن را ندارند می بایستی این سوء تفاهم را در خود اصلاح نمایند!..

برادر وخواهر حاجی؛ حالا که فرصت رفتن به خانه خدا را بدست آورده ای لازم است به برخی از درسهایی که از حج می توان گرفت اشاره کنم:

1.       حج وعمره تان را فقط وفقط برای خدای بجای آورید.

همیشه نیت وهدف در دین خدا عمده واساس هر کاری است. یعنی اینکه میزان اجر وپاداش شما در هر کاری به نیتها وهدفهایتان از انجام آن ارتباط مستقیم دارد. وخداوند از ما خواسته است حج وعمره را تنها وتنها برای او بجای آوریم. "وأتموا الحج والعمرة لله". یعنی اینکه هدفمان از ادای این عبادت تنها رضایت الهی باشد، نه کسب شهرت ونام ونشان "حاجی بودن"! ودر این راستا تنها وتنها آن حرکات وعباداتی را انجام دهیم که مورد رضایت الهی واقع شود.

2.   چون عبادت حج از ما مال وثروت مناسبی را می طلبد. ما در مدرسه حج درس انفاق وبخشش وکرم می آموزیم.

3.   یک مسلمان در آن جمع با شکوه حج خودش را چون مرده ای می یابد که از قبر دنیا بر انگیخته شده است، والآن پیش پروردگارش آمده تا جوابگوی آنچه کرده است باشد. اینجاست که بایستی به خود آید وفکر وذهنش را از همه ی دنیا ببرد وتنها وتنها گریان وپشیمان از آنچه کرده دروازه رحمت الهی را بکوبد. واز او ـ وتنها ـ او رحمت ومغفرت طلبیده، رضایت وخشنودی تنها او را بخواهد.

عبادت حج در لباس احرام یک مسلمان را با صحنه ای از روز محشر آشنا می سازد. گویی او را برای آنروز آماده می سازد. وخوشا بحال آن مسلمانی که این درس را دریافته، در روزهای بعدی زندگیش همیشه روز محشر را در جلوی چشمان خود دارد!

نقطه دیگر اینکه لباس احرام چون کفن هیچ جیبی ندارد! واین درسی است دیگر؛ گویا همانطور که کفن به یک مرده می گوید؛ از دنیا هیچ نمی توانی با خود ببری، لباس احرام به مؤمن می رساند؛ که ای مسلمان دنیا برای اندوختن نیست، برای عمران وسازندگی آخرتت است. دنیا مزرعه ایست برای آخرت نه انباری برای موشهای موذی ویا آیندگان...

4.   در عبادت حج یک مؤمن کار وزندگی، پدر ومادر، فرزندان وبرادران وخواهران وخویشان ودوستانش را در کشور خود رها نموده، به سوی خانه خدا می رود. در این راه سختیها، بی خوابیها، گرسنگیها، تشنگیها، احساس غربت ودوری و... را تنها برای رسیدن به رضایت الهی تحمل می کند. واین خود درسی است از هجرت. اینجاست که یک حاجی بایستی وقتی مکه، غار حرا، غار ثور، مدینه وسایر اماکن سرزمین رسول خدا صلی الله علیه وسلم را مشاهده می کند بایستی رسول خدا ویاران او وجهاد وتلاش وزحمات بیدریغ آنان را جلوی چشمانش مجسم کند، واز ته دل محبت ودوستی آنها را صدا بزند، واز ته قلب با آنها عهد وپیمان ببندد که همواره بر راه آنان ثابت قدم بماند. اینجاست که شایسته هر حاجی است قبل از رفتن به حج حداقل یکبار زندگی پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم را مفصلا مطالعه کند.

5.   سختیهای حج درس جهاد وتلاش وزحمت وجان کندن را به مسلمان می آموزد. به او می گوید که تو را برای تنبلی وتن پروری نیافریده اند. تو مسلمانی ومسلمان بودن یعنی تلاش وزحمت، یعنی حرکت وکوشش.

شایسته است این سختیها در ذهن مسلمان خاطره ی سختیهایی که پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم  ویاران او در صحنه های پر خون جهاد برای رساندن این دین به ما متحمل شده اند را زنده کند. ویک مسلمان با یاد آوری آن زحمتها ومشقتهای پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم روح جهاد وتلاش را در خود بیدار سازد.

وخانمها این مژده پیامبر را با سینه ای باز وسری افراشته گوشواره گوشهایشان کنند که ایشان خطاب به آنها فرمودند: "لکن أفضل الجهاد حج مبرور" ـ برای شما والاترین جهاد حجی است که مورد قبول درگاه الهی واقع شود ـ .

6.   در هنگام ادای فریضه حج یک مسلمان به درستی احساس می کند؛ او تنها نیست، بلکه در عمق تاریخ ریشه دارد.

این خانه ای که جلوی روی اوست را پدرش ابراهیم بنا نهاده، واین جای پاهای اوست. این آب زمزم یادگار حضرت اسماعیل است، واین صفا ومروه رمزی است از دلهره ی مادر پریشانش هاجر..

اینجاست که مؤمن می بیند ریشه اش با پیامبران رقم زده شده است. وقتی در کنار خانه خدا قدم می زند، یا در بین صفا ومروه شتابان می رود، ویا بسوی  منا وعرفات راه می افتد، احساس می کند قدمهایش را روی ردپای پیامبران خدا، وسرور بشریت؛ رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ویاران راستین او می نهد. اینجا ناخود آگاه باید از ته دل آن ستارگان آسمان هدایت را ندا دهد که؛ من پایم را جای پای شما نهاده ام. من تا آخرین لحظه ی زندگیم چون شمایان خواهم زیست.

7.   بیش از سه چهار ملیون انسان؛ زن ومرد، پیر وجوان، از همه انحای جهان گرد هم می آیند تا به خدایشان بگویند ما تنها وتنها تو را می پرستیم، وما بندگان وبردگان توایم، ما را به بندگی وبردگی خود بپذیر...

در اینجا نه مرد زنی را می بیند، ونه زن مردی را تماشا می کند، همه ی شهوتها خمول ومرده اند، تنها محبت وعشق عشق عبادت است، وشوق کسب رضایت پروردگار یکتا!...

حاجی در اینجا در می یابد؛ در کنار ایمان به خدا همه ی شهوتهای سرکش بشری هیچ وپوچ جلوه می دهند. دیگر برای یک حاجی ترک اعتیاد وترک عادات زشت، وترک سیگار ودیگر بیماریهای اخلاقی واجتماعی بسیار آسان می شود. او توانست شهوتی سرکشتر را با ریسمان ایمان وتوکل به خدا به سادگی مهار کند. حالا که برگشته می تواند هر شهوت دیگری را نیز به سادگی در خود کنترل کند.

8.   در هنگام مناسک حج حاجی که به فرشته ای از ایمان وهمت تبدیل شده، با شیطان لعنتی اعلان جنگ ودشمنی می کند. وبا سنگ ریزه هایی که رمزی است از آغاز جنگ با او به ستیز بر می خیزد. به او می گوید: ای شیطان لعنتی دیگر تو را پیش من جایی نیست. من با تو در ستیزم وتا آخرین لحظه زندگیم با تو می جنگم. وحاضر نیستم هرگز زیر بار تو بروم.

9.   حج مدرسه ای است از اطاعت وفرمانبرداری خداوند. همه روزه حاجیان می پرسند؛ وظایف امروز چیست؟ وهمه در پی هم بسوی عبادت آنروز روانه می شوند. به منا وعرفات می روند.. طواف می کنند.. موهایشان را می تراشند.. قربانی سر می برند.. در بین این ملیونها حاجی هرگز نمی شنویم که؛ چرا باید چنین کنم؟ چرا در هنگام طواف خانه کعبه را در دست چپ خود قرار دهیم. چرا شیطان را با کفش نزنم ورویش تف نیندازم، وتنها با سنگریزه با او اعلان جنگ کنم. چرا به عرفات بروم؟..

هرگز چنین سؤالهایی را در حج نمی شنوی، همه مشغول عبادتند وطاعت مطلق از فرامین الهی.

حاجی از اینجا درس می گیرد؛ همواره با خدا ومطیع کامل فرامین ودستورات او باشد.

او در می یابد؛ خدای حج خود همان خدای نماز وخدای روزه و جهاد وسایر عبادات است.

پس او در سایر عبادات نیز خداوند را همانگونه که در حج اطاعت نموده اطاعت وفرمانبرداری خواهد کرد.

انسانی که به حج می رود پس از برگشتن به یک شخصیت دیگری تبدیل می شود. او چون کسی است که پس از مرگ زنده شده حشر ومیدان عرصات، وبهشت وجهنم را دیده، به کوتاهیها واشتباهاتش پی برده، سپس به دنیا بازگردانده شده تا تجربه ای جدید از فهم ودرکی نو از زندگی را به نمایش بگذارد. این تصوری است از حج کسی که "حج" او در پیشگاه الهی پذیرفته شده است....

حج مبرور وسعي مشکور وذنب مغفور....

حجتان مبارک ومورد قبول درگاه خداوند بادا!...

منبع: كتابخانه عقيده

 

نمایش تعداد بازديد
4760

Bookmark and Share              Balatarin
 
دوشنبه 14 اکتبر 2013 - 22 مهر 1392 - 02:10:16 به وقت تهران
چشم حسود کور 
از کوزه همان برون تراود که در اوست. همه دنیا حتی کسانی که با حکومت سعودی پدر کشتگی دارند بر خدمات آنها در حق و عمره اعتراف دارند واقرار می کنند و آفرین می گویند. اما حسودان رافضی این را هم نمی بینند. و چه عجب آخر قرآن می فرماید « لا یجرمنکم شنآن قوم علی ألا تعدلوا» و رافضیان را چه به قرآن؟!؟
چهار شنبه 3 نوامبر 2010 - 12 آبان 1389 - 03:11:05 به وقت تهران
محمد 
به سختیهای حج ،مزاحمتهای مامورانی که آنجا را به پادگان تبدیل کرده اند را نیز اضافه کنید(بهتر بود رعایت لباس احرام مسلمانان را داشتند ،آیا در رم و... هم اینگونه اماکن مقدسشان جو پلیسی دارد؟)
شنبه 30 اکتبر 2010 - 8 آبان 1389 - 11:10:31 به وقت تهران
مهدی تهرانی 
جزاکم الله وخیرا
 
نام:  
متن: 
 
      
 
 
 
لغو عضویت
عضویت
 
  بیابید ایران رو ببینید چه وضعی شده . رهبر ما بدنبال سرکوب و جنگ و موشک و مردم در حال فنا . قربونت برم خدا اگر هستی پس کجایی که شاهد پرپر شدن یک ملت هستی و دزدان و تفنگ بدستان در عیش و نوش. این بود حمایت از مستضعفان. پس چه شد که دیگر نامی از مستضعف نمی آورند. خودشآن دیگه به این کلمه میخندند و دیگر رویشان نمیشود از آن استفاده کنند. بر باد بردند همه چیزمان و در آخر شدیم نوکر پوتین و روس ها که هیچگاه در تاریخ به ایرانی رحم نکردند. چطور شد که بیکباره قاسمی و رهبر و بقیه سپاهیان سر از آستین روسیه در آوردند.


  بنظر میرسد که وقت ان باشد تا ایران براساس منافع ملی خود در اتخاذ ساستها تجدید نظر کلی نماید.ولی قبل از همه ارایه تعریفی از منافع ملی ضروری است. هیچکس فراموش نمیکند در جنگ یا تحریمها چکونه بنادر مدرن و مجهز امارت مورد استفاده ایران قرار گرفت بدون اینکه ایران دیناری برای ساختن انها هزینه کرده باشد . یا چکونه تجار اماراتی اجناس مورد نیاز ایران را که فروش انها بایران مجاز نبود؛ بایران رسانیدند. باید کشور های همسایه مخصوصا کشور هایی که بلقوه مفید هستند جایی در تعریف منافع ملی پیدا کنند. امنیت ملی ما با همسایگان دوست بیشتر تامین است تا مثلا کشوری مثل سوریه که در قطب همسایگی نیست. طبیعی است که در چهار چوب دشمن سازی و دشمن تراشی امنیت ملی صدمه می بیند و هزینه افرین است. هزینه هایی که میتواند بمصرف رفاه ملی و ابادانی کشور برسد.


  1 پخش زنده یکشنبه ۴ مهر ۱۳۹۵ تهران ۲۳:۲۱ - ۲۵ سپتامبر ۲۰۱۶ ايران دولت یمن از ایران در شورای امنیت سازمان ملل شکایت می‌کند ۰۴.مهر.۱۳۹۵ ‌موشک‌های زلزال ۳، در دست نیروی‌های حوثی ‌موشک‌های زلزال ۳، در دست نیروی‌های حوثی ارسال دیدن نظرات عبدالملک المخلافی وزیر امور خارجه یمن می‌گوید که این کشور به‌دنبال شکایت از ایران به شورای امنیت سازمان ملل متحد به اتهام ارسال اسلحه برای شبه‌نظامیان حوثی است که با دولت یمن در حال جنگ هستند. المخلافی که با خبرگزاری رویترز گفت‌وگو کرده، افزود که امیدوار است، ابتدای هفته آینده، آتش‌بس انسانی ۷۲ ساعته‌ای به منظور رساندن کمک‌های بشر دوستانه به غیر نظامیان، در یمن برقرار شود. دولت عبد ربه منصور هادی رئیس جمهوری یمن و عربستان سعودی، ایران را متهم به پشتیبانی تسلیحاتی از حوثی‌ها می‌کنند. حدود یک سال و نیم پیش، حوثی‌ها و متحدانشان یعنی نیروهای وفادار به علی عبدالله صالح رئیس جمهوری پیشین یمن، موفق به تصرف مناطق گسترده‌ای از این کشور از جمله پایتخت (صنعا) شدند. اما فروردین سال۱۳۹۴، عربستان سعودی در راس ائتلافی عربی، مداخله نظامی خود را در یمن به منظور جلوگیری از تصوف کامل کشور توسط حوثی‌ها و متحدانشان، آغاز کردند. تهران، حوثی‌ها را قدرت قانونی در یمن می‌داند اما اتهام‌های مبنی بر حمایت تسلیحاتی از آ‌نها را رد می‌کند. المخلافی که در نیویورک به منظور مشارکت در فعالیت‌های مجمع عمومی سازمان ملل متحد حضور دارد، گفت:‌ «به طور حتم جنگ‌افزارهای جدیدی از ایران برای حوثی‌ها فرستاد شده است. نمی‌توان ادامه قاچاق اسلحه از ایران را مخفی کرد. جنگ‌افزارهای جدیدی در مناطق مرزی یمن با عربستان سعودی کشف شده که ساخت ایران است». نخست‌وزیر یمن ادامه داد: «ما در مسیر ارائه شکایتی مستند از ایران به شورای امنیت سازمان ملل متحد هستیم.. این اقدام‌ها نقض قطعنامه ۲۲۱۶ شورای امنیت است که نه تنها مسلح‌سازی کودتاگران را ممنوع کرده بلکه شهروندان کشورها هم حق انتقال اسلحه برای حوثی‌ها را ندارند». پیش از این، عبد ربه منصور هادی رئیس جمهوری یمن نیز در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، با متهم کردن ایران به مانع تراشی در مسیر صلح در کشورش گفته بود: «یمن را از چنگال ایران نجات خواهیم داد». او افزود: ««به جهان و با شفافیت کامل می‌گوییم، تندروی و تروریسم مذهبی که ایران در منطقه از آن حمایت می‌کند، تندروی متقابلی ساخته و خواهد ساخت». ماه گذشته، مذاکرات صلح یمن در کویت که با نظارات سازمان ملل متحد به منظور پایان دادن به به ۱۸ ماه جنگ در جریان بود، به بن‌بست رسید. وزیر امور خارجه یمن گفت که عبد ربه منصور هادی هفته گذشته با مسئولانی از سازمان ملل و ایالات متحده دیدار کرده و با آتش‌بسی ۷۲ ساعته به منظور رساندن کمک‌های بشر دوستانه، موافقت کرده است. در همین زمینه نماینده ایران در سازمان ملل اتهام عربستان در مورد ارسال سلاح به یمن را رد کرد نماینده ایران در سازمان ملل اتهام عربستان در مورد ارسال سلاح به یمن را رد کرد حمایت سنای آمریکا از طرح فروش میلیاردی جنگ‌افزار به عربستان سعودی حمایت سنای آمریکا از طرح فروش میلیاردی جنگ‌افزار به عربستان سعودی حسن روحانی عربستان را به «ترویج ایدئولوژی نفرت» و «حمایت از تروریسم» متهم کرد حسن روحانی عربستان را به «ترویج ایدئولوژی نفرت» و «حمایت از تروریسم» متهم کرد عبدربه منصور هادی: یمن را از چنگال ایران خارج می‌کنیم عبدربه منصور هادی: یمن را از چنگال ایران خارج می‌کنیم امارات: ایران بی‌وقفه مشغول تهدید امنیت منطقه است امارات: ایران بی‌وقفه مشغول تهدید امنیت منطقه است پرخواننده‌ترین‌ها ۱ محسن رضایی:‌ نیروهای ایرانی پس از آزادی خرمشهر نباید وارد عراق می‌شدند ۲ کنایه نتانیاهو به عباس: از ایران هم به خاطر منشور کوروش بزرگ شکایت کنید ۳ پرواز آزمایشی هواپیمای مسافربری ATR در آسمان ایران آغاز شد ۴ خامنه‌ای چگونه دو قطبی روس‌گرایان و غرب‌گرایان را ساخت؟ ۵ «ارجان چتین»، مظنون به تیراندازی در واشینگتن بازداشت شد دیدگاه شما avatar نام نام شما نظر شما * نظر شما ارسال نظر همه نظرات (۲۵) فرهاد ۰۴ ۰۷ ۱۳۹۵ ۲۱:۴۸ اگه توانستید ما مردم ایران که نود درصدشون فرهنگ سیاسی و سواد سیاسی ندارند و سفید را از سیاه نمیتونند تشخیص بدن را گول بزنید، اما مردم دنیا را نمیتونید گول بزنید، اگر ما وقتی نام عراب و مسلمانان میاد کورکورانه چشمامون را میبندیم و به دلیل عرب ستیزی و اسلام ستیزی و سنی ستیزی از سیاستهای تفرقه افکنانه آخوندها حمایت میکنیم، خب شما گناهی ندارید آخوندها بخوبی توانستن اکثریت ملت ایران را از اسلام و عراب متنفر و دور کنند، و توانستند حتی همان کسانی را که با خود حاکمیت آخوندها و اسلام مخالف هستند در زمانها و مکانهایی همراه و حامی سیساستها و دخالتها و جنگ افروزی های خودشان کنند، چنان در بوق و کرنای دشمن فرضی دمیدن چنان عراب و اسلام و غرب را دشمن دشمن نامیدن که وقتی دنیا از منافقتها و شرارتها و آتش افکنی حاکمیت آخوندی سخن به میان میاورند و حاکمیت ایران را مصبب همه این بدبختیها در منطقه میدانند مخالفان داخلی و ایرانیهایی که سرسختانه مخالف حاکمیت اسلام و آخوندها در کشورمان هستند نا خودآگاه و کور کورانه و بدون بررسی و دانش سیاسی به حمایت از آتش افروزی حاکمیت ایران برمیخیزند و دشمنی خود را با عراب به روشنی نمایان میکنند حتی اگر حق به جانب خودشان نباشد، این سیاست دشمن فرضی و ایجاد دشمنی با عراب و همسایگان موفقترین سیاست حاکمیت ایران برای همراه سازی مخالفان داخلیش در مواقع ضروری مانند انتخاباتها، دخالتها در کشورهای همسایه دیگر مقاصد سیاسی بوده که نمره بیست میتواند بگیرد، و اینگونه است که با ایجاد نا امنی در منطقه و دشمن تراشی و ایجاد دشمن فرضی و احتمال حمله در هر لحظه به کشور حاکمیت توانسته جای خودش را در کشور مستحکم کند و با خیال راحت مطمین باشد که مخالفان داخلی هم دیگر به مخالفت با حاکمیت و اسلام آخوندی در کشور فکر نمیکنند و تمام توانشان را به مقابله و مخالفت با عراب و مسلمانان همسایه مصرف و مشغول میکنند، علی قاسمی ۰۴ ۰۷ ۱۳۹۵ ۲۱:۲۸ اینترنت آلبانی خوبه بهرام گور ۰۴ ۰۷ ۱۳۹۵ ۲۰:۵۲ به مای شما که مزدور و مامور اطلاعاتی خامنه ای هستیدجواب دهید آیا دادن سلاح به حوثی ها و تروریستهای منطقه و کل دنیا حمله به کاروانهای کمک رسانی سازمان ملل و استفاده از سلاح شیمیایی و کشتن زنها و کودکان توسط شما و اسد و هزاران جنایتهای علیه بشریت که از زمان نطفه بستن این رژیم شوم انجام گرفته قانونیه؟ مگه اسد با این کشتاری که در مورد ملت خودش کرده قانونیه؟اصلا رژیم جمهوری آخوندی با این جنایتهایی که در حق مردم خودش در این 37 سال کرده مگه قانونیه؟ اگه جوابتان مثبته پس لطف کنید برای اثبات آن یک رفراندوم برگزار کنید تا کل دنیا ساکت بشه. البته که هیچوقت جرات اینکار را نخواهید داشت چون از اول وجود شوم شما را ملت ایران قبول نداشته و ندارد. تاریخ در مورد شما بهترین قضاوت را خواهد کرد. به امید پیوستنتان به زباله دان تاریخ. بهرام گور ۰۴ ۰۷ ۱۳۹۵ ۲۰:۱۶ به آرمان و همایون شما که مامور اطلاعات رژیم آخوندی هستید و با اسامی مختلف کامنت میذارید اهل حرف حساب نیستید اصلا کل رژیم با منطق سر سازگاری نداره. برای شما دروغ وجنایت و آدم کشی مثل آب خوردنه. اگه دولت یمن قانونی نیست پس دولت بشار اسد قانونیه؟؟؟؟؟ مای ۰۴ ۰۷ ۱۳۹۵ ۲۰:۰۷ کسی که استعفا داده دیگه رئیس جمهور نیست و دولتی هم نداره مخصوصا این مترسک که کشورش رو به عربستان فروخته و حاضره به خاطر قدرت ،روزانه صدها زن و کودک بی دفاع به خاک و خون کشیده بشن مجوس ۰۴ ۰۷ ۱۳۹۵ ۱۷:۵۵ یمنی های ساده الان ایران 15 ساله از طالبان داره حمایت میکنه هنوز کسی زورش بهش نرسیده برای نمونه ویزای ایرانی اقای منصور رهبر طالبان/حالا شما میخاید شکایت کنید// در ضمن ایران .عراق و سوریه رو در گیر جنگ کرد تا کشور خودش امن باشه حالا که نوبت عربستان رسیده شده جنایتکار همايون ۰۴ ۰۷ ۱۳۹۵ ۱۷:۵۱ كدام دولت ؟ دولتي كه نه شمال و نه جنوب كشور آن را فبول ندارد و به پشتوانه نيروي زميني و هوايي سعودي نفس ميكشد؟ میرقنبر ۰۴ ۰۷ ۱۳۹۵ ۱۷:۱۶ خامنه ائی یک شترگاوپلنگمرغابیست او در سوریه طرفدار بشار السد و ضد مردم سوریه و در یمن برضد رئیس جمهور منتخب و قانونی و طرفدار کودتاگران حوثی است... در ایران چندین آیت لله را کشندند و کاظمینی بروجردی را حبس و منتظری را حصر کردند در حالیکه بخاطر شیخ نمر سفارت آتش زدند و در بحرین دنبال آتش افروزی اند... آحمدی نژاد که ضایع کرد را محبوب میدارد و از خاتمی که یک سروگردن از خودش بالاتر است را چشم دیدن ندارد... رفسنجانی را مونده چکارش بکند که خدارو خوش بیاد... آرمان


  فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِیضَةً این آیه ی جواز متعه است بر منکرین قرآن لعنت


  رفتار مردم نادان و جاهل و ساده چه شیعه و چه سنی رو نبین،فقه شیعه و سنی رو با هم قیاس کنن تا به جهل خودتت بیشتر پی ببری.


 
 
 
2012 © Sunni-news.net .همۀ حقوق ویژه سنی نیوز است، استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد