مدرسه ی حج و عمره
اضافه شده در تاریخ: 10/29/2010 2:11:07 PM
Bookmark and Share              Balatarin

سنی نیوز: یکی از ستونهای سترگ دین اسلام فریضه حج است. نمادی از شکر گزاری پروردگاری که به ما ثروتی ارزانی داشته، وما را از مرحله پست ناداری به درجه ای از بی نیازی بالا برده که می توانیم روی خودمان اعتماد کنیم. در این مرحله از توان مادی، خداوند متعال عبادت حج را بر مسلمان فرض قرار می دهد.

مسلمانی که از توان اقتصادی پایینی برخوردار است موظف است در راه بدست آوردن ثروت از راه حلال تلاش نماید تا بتواند به درجه ای برسد که توان برگزاری عبادت حج را بدست آورد.

واین خود نشانه ای است از اینکه اسلام فقر وناداری را نمی پسندد، وهمواره با آن در جنگ وستیز است، چرا که فقر در واقع برادر کفر است. ودر چهار سوی دنیا می بینیم که مذاهب فاسد وحرکتهای دروغین از فقر وناداری ملتها سوء استفاده کرده آنها را به گمراهی می کشانند!..

البته عبادت حج چون یک فریضه جهانی ومشترک مسلمانان همه دنیاست، از سوی مسئولین برنامه حج مقررات وضوابطی گذاشته شده تا مسلمانان بتوانند به نحو احسن این فریضه الهی را بجای آورند. این مقررات در جای خود باعث شده یک مسلمان در کشور خودش یک جمله کارهای اداری را پیش ببرد وچند سالی را نیز در صف رسیدن نوبتش سپری کند. در مواردی نیز مجبور است مبلغ ثبت نام برای حج را در بانکهای ربوی گرو بگذارد. این نقطه جای دارد از سوی علماء واندیشمندان وفقیهان مسلمان مورد بحث وبررسی قرار گیرد.

برخی از مردم برای فرار از مشکلات اداری وانتظاری که سر راه حج است، به یک بار عمره ویا چند بار عمره رفتن اکتفا می کنند. وآنرا اخیرا در کشور ما "حج عمره" نام نهاده اند!

که این خود یک نوع تحریف واقعیت وسوء تفاهمی است که باید رفع شود. حج یک فریضه الهی است که در هنگام فرض شدن حکمش چون نماز وروزه است، وبا هیچ سنت ونوافلی نمی توان آنرا خنثی کرد! در حالیکه عمره یک سنت نبوی است.

آیا می توان بجای ادای دو رکعت نماز فرض صبح، صد رکعت نماز نوافل بجای آورد؟! هرگز! نماز نوافل ویا عمره بدون شک اجر وپاداش خودش را دارد اما هرگز باعث بر طرف شدن فرضیت حج از مسلمان نمی شود.

پس اشخاصی که دهها بار به عمره رفته اند وتا کنون فکر حج رفتن را ندارند می بایستی این سوء تفاهم را در خود اصلاح نمایند!..

برادر وخواهر حاجی؛ حالا که فرصت رفتن به خانه خدا را بدست آورده ای لازم است به برخی از درسهایی که از حج می توان گرفت اشاره کنم:

1.       حج وعمره تان را فقط وفقط برای خدای بجای آورید.

همیشه نیت وهدف در دین خدا عمده واساس هر کاری است. یعنی اینکه میزان اجر وپاداش شما در هر کاری به نیتها وهدفهایتان از انجام آن ارتباط مستقیم دارد. وخداوند از ما خواسته است حج وعمره را تنها وتنها برای او بجای آوریم. "وأتموا الحج والعمرة لله". یعنی اینکه هدفمان از ادای این عبادت تنها رضایت الهی باشد، نه کسب شهرت ونام ونشان "حاجی بودن"! ودر این راستا تنها وتنها آن حرکات وعباداتی را انجام دهیم که مورد رضایت الهی واقع شود.

2.   چون عبادت حج از ما مال وثروت مناسبی را می طلبد. ما در مدرسه حج درس انفاق وبخشش وکرم می آموزیم.

3.   یک مسلمان در آن جمع با شکوه حج خودش را چون مرده ای می یابد که از قبر دنیا بر انگیخته شده است، والآن پیش پروردگارش آمده تا جوابگوی آنچه کرده است باشد. اینجاست که بایستی به خود آید وفکر وذهنش را از همه ی دنیا ببرد وتنها وتنها گریان وپشیمان از آنچه کرده دروازه رحمت الهی را بکوبد. واز او ـ وتنها ـ او رحمت ومغفرت طلبیده، رضایت وخشنودی تنها او را بخواهد.

عبادت حج در لباس احرام یک مسلمان را با صحنه ای از روز محشر آشنا می سازد. گویی او را برای آنروز آماده می سازد. وخوشا بحال آن مسلمانی که این درس را دریافته، در روزهای بعدی زندگیش همیشه روز محشر را در جلوی چشمان خود دارد!

نقطه دیگر اینکه لباس احرام چون کفن هیچ جیبی ندارد! واین درسی است دیگر؛ گویا همانطور که کفن به یک مرده می گوید؛ از دنیا هیچ نمی توانی با خود ببری، لباس احرام به مؤمن می رساند؛ که ای مسلمان دنیا برای اندوختن نیست، برای عمران وسازندگی آخرتت است. دنیا مزرعه ایست برای آخرت نه انباری برای موشهای موذی ویا آیندگان...

4.   در عبادت حج یک مؤمن کار وزندگی، پدر ومادر، فرزندان وبرادران وخواهران وخویشان ودوستانش را در کشور خود رها نموده، به سوی خانه خدا می رود. در این راه سختیها، بی خوابیها، گرسنگیها، تشنگیها، احساس غربت ودوری و... را تنها برای رسیدن به رضایت الهی تحمل می کند. واین خود درسی است از هجرت. اینجاست که یک حاجی بایستی وقتی مکه، غار حرا، غار ثور، مدینه وسایر اماکن سرزمین رسول خدا صلی الله علیه وسلم را مشاهده می کند بایستی رسول خدا ویاران او وجهاد وتلاش وزحمات بیدریغ آنان را جلوی چشمانش مجسم کند، واز ته دل محبت ودوستی آنها را صدا بزند، واز ته قلب با آنها عهد وپیمان ببندد که همواره بر راه آنان ثابت قدم بماند. اینجاست که شایسته هر حاجی است قبل از رفتن به حج حداقل یکبار زندگی پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم را مفصلا مطالعه کند.

5.   سختیهای حج درس جهاد وتلاش وزحمت وجان کندن را به مسلمان می آموزد. به او می گوید که تو را برای تنبلی وتن پروری نیافریده اند. تو مسلمانی ومسلمان بودن یعنی تلاش وزحمت، یعنی حرکت وکوشش.

شایسته است این سختیها در ذهن مسلمان خاطره ی سختیهایی که پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم  ویاران او در صحنه های پر خون جهاد برای رساندن این دین به ما متحمل شده اند را زنده کند. ویک مسلمان با یاد آوری آن زحمتها ومشقتهای پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم روح جهاد وتلاش را در خود بیدار سازد.

وخانمها این مژده پیامبر را با سینه ای باز وسری افراشته گوشواره گوشهایشان کنند که ایشان خطاب به آنها فرمودند: "لکن أفضل الجهاد حج مبرور" ـ برای شما والاترین جهاد حجی است که مورد قبول درگاه الهی واقع شود ـ .

6.   در هنگام ادای فریضه حج یک مسلمان به درستی احساس می کند؛ او تنها نیست، بلکه در عمق تاریخ ریشه دارد.

این خانه ای که جلوی روی اوست را پدرش ابراهیم بنا نهاده، واین جای پاهای اوست. این آب زمزم یادگار حضرت اسماعیل است، واین صفا ومروه رمزی است از دلهره ی مادر پریشانش هاجر..

اینجاست که مؤمن می بیند ریشه اش با پیامبران رقم زده شده است. وقتی در کنار خانه خدا قدم می زند، یا در بین صفا ومروه شتابان می رود، ویا بسوی  منا وعرفات راه می افتد، احساس می کند قدمهایش را روی ردپای پیامبران خدا، وسرور بشریت؛ رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ویاران راستین او می نهد. اینجا ناخود آگاه باید از ته دل آن ستارگان آسمان هدایت را ندا دهد که؛ من پایم را جای پای شما نهاده ام. من تا آخرین لحظه ی زندگیم چون شمایان خواهم زیست.

7.   بیش از سه چهار ملیون انسان؛ زن ومرد، پیر وجوان، از همه انحای جهان گرد هم می آیند تا به خدایشان بگویند ما تنها وتنها تو را می پرستیم، وما بندگان وبردگان توایم، ما را به بندگی وبردگی خود بپذیر...

در اینجا نه مرد زنی را می بیند، ونه زن مردی را تماشا می کند، همه ی شهوتها خمول ومرده اند، تنها محبت وعشق عشق عبادت است، وشوق کسب رضایت پروردگار یکتا!...

حاجی در اینجا در می یابد؛ در کنار ایمان به خدا همه ی شهوتهای سرکش بشری هیچ وپوچ جلوه می دهند. دیگر برای یک حاجی ترک اعتیاد وترک عادات زشت، وترک سیگار ودیگر بیماریهای اخلاقی واجتماعی بسیار آسان می شود. او توانست شهوتی سرکشتر را با ریسمان ایمان وتوکل به خدا به سادگی مهار کند. حالا که برگشته می تواند هر شهوت دیگری را نیز به سادگی در خود کنترل کند.

8.   در هنگام مناسک حج حاجی که به فرشته ای از ایمان وهمت تبدیل شده، با شیطان لعنتی اعلان جنگ ودشمنی می کند. وبا سنگ ریزه هایی که رمزی است از آغاز جنگ با او به ستیز بر می خیزد. به او می گوید: ای شیطان لعنتی دیگر تو را پیش من جایی نیست. من با تو در ستیزم وتا آخرین لحظه زندگیم با تو می جنگم. وحاضر نیستم هرگز زیر بار تو بروم.

9.   حج مدرسه ای است از اطاعت وفرمانبرداری خداوند. همه روزه حاجیان می پرسند؛ وظایف امروز چیست؟ وهمه در پی هم بسوی عبادت آنروز روانه می شوند. به منا وعرفات می روند.. طواف می کنند.. موهایشان را می تراشند.. قربانی سر می برند.. در بین این ملیونها حاجی هرگز نمی شنویم که؛ چرا باید چنین کنم؟ چرا در هنگام طواف خانه کعبه را در دست چپ خود قرار دهیم. چرا شیطان را با کفش نزنم ورویش تف نیندازم، وتنها با سنگریزه با او اعلان جنگ کنم. چرا به عرفات بروم؟..

هرگز چنین سؤالهایی را در حج نمی شنوی، همه مشغول عبادتند وطاعت مطلق از فرامین الهی.

حاجی از اینجا درس می گیرد؛ همواره با خدا ومطیع کامل فرامین ودستورات او باشد.

او در می یابد؛ خدای حج خود همان خدای نماز وخدای روزه و جهاد وسایر عبادات است.

پس او در سایر عبادات نیز خداوند را همانگونه که در حج اطاعت نموده اطاعت وفرمانبرداری خواهد کرد.

انسانی که به حج می رود پس از برگشتن به یک شخصیت دیگری تبدیل می شود. او چون کسی است که پس از مرگ زنده شده حشر ومیدان عرصات، وبهشت وجهنم را دیده، به کوتاهیها واشتباهاتش پی برده، سپس به دنیا بازگردانده شده تا تجربه ای جدید از فهم ودرکی نو از زندگی را به نمایش بگذارد. این تصوری است از حج کسی که "حج" او در پیشگاه الهی پذیرفته شده است....

حج مبرور وسعي مشکور وذنب مغفور....

حجتان مبارک ومورد قبول درگاه خداوند بادا!...

منبع: كتابخانه عقيده

 

نمایش تعداد بازديد
2299

Bookmark and Share              Balatarin
 
دوشنبه 14 اکتبر 2013 - 22 مهر 1392 - 02:10:16 به وقت تهران
چشم حسود کور 
از کوزه همان برون تراود که در اوست. همه دنیا حتی کسانی که با حکومت سعودی پدر کشتگی دارند بر خدمات آنها در حق و عمره اعتراف دارند واقرار می کنند و آفرین می گویند. اما حسودان رافضی این را هم نمی بینند. و چه عجب آخر قرآن می فرماید « لا یجرمنکم شنآن قوم علی ألا تعدلوا» و رافضیان را چه به قرآن؟!؟
چهار شنبه 3 نوامبر 2010 - 12 آبان 1389 - 03:11:05 به وقت تهران
محمد 
به سختیهای حج ،مزاحمتهای مامورانی که آنجا را به پادگان تبدیل کرده اند را نیز اضافه کنید(بهتر بود رعایت لباس احرام مسلمانان را داشتند ،آیا در رم و... هم اینگونه اماکن مقدسشان جو پلیسی دارد؟)
شنبه 30 اکتبر 2010 - 8 آبان 1389 - 11:10:31 به وقت تهران
مهدی تهرانی 
جزاکم الله وخیرا
 
نام:  
متن: 
 
      
 
 
 
لغو عضویت
عضویت
 
  خوبه خدا رو شکر اهل رده هم از پیجتون بازدید میکنند جای شکر دارد خوشحال باشید نظرشون زیاد مهم نیست چون از کوزه همان طراود که در اوست


  وحدت حقیقی هیچ وقت نمیاد وقتی اخوندا چهار دس و با چسبیده ب ایران و دارای مردم و ول کن مردم نیستند اخه کدوم حکومت اسلامی چنین کارای کثیفی میکنه این اخوندای ملهون میکنند یکی ب من بگه اونم با اسم اسلام واقعا شرم هم حدی داره این اخوندای دنیا برست حدو گذراندن و سنی در ایران بایین ۱۵میلیون نیسن یک سنی ب ریس جمهوری سهله ب یک مقام کوچیکی هم نرسیده این سوال ب ذهن ادم میاد ایا رسول خدا این چنین بود???نه هرگز بس ب این نتیجه میرسیم این اخوندا نه این که تمام نزاعای خاورمیانه زیرسرشون است و اونم سو استفاده با اسم اسلام و باید بدونن قبل شما هیتلرها و شمر ها و فرعون های هم بودن و رفتن و یک روز نوبت شماست و من از شیعه های ک طرفداری چنین خوکای را میکنند واقعا تعجب میکنم اخه این اخوندا چی رو ب من و تو و به ملت دادن ???تو ۳۴سال چکار کردن ک طرفداریشون میکنی ???اونم ایرانی با داشتن معادن و منابع ب این فراوانی که و بدون هیچ زحمتی این بولی ک بدست میارن مگه نباید خرج ابادانی خاک ایران و ملت بکنه ای بدبختا خوابید دارن سرمایه ایرانه با عظمت میبرن سوریه بچه های کوچیک و زنارو سر میبرن دارن سرمایه مردم ایرانو میبرن میدن ب حماس و دارن سرمایه ایرانو میدن ب روسیه تا کی چشمتون بر روی حقیقت میبندین


  واقعا همینه...خودشونم باورشون شده دارن این کارارو واسه اسلام میکنن! پس ما هم باید بگیم: فیلم بازی کردن تا کی؟مرگ بر شیعه و ایرانی چرا؟ کیه که ندونه آل سعود با اسراییل هم پیمانه؟!


  باباشو اعدام کردن ول کن بچه اش هم نیستن تف ب این اخوندای بی شرف یک لحظه خودتون جای مادرش بزارید ولی بنظرم این اخوندای صفوی ن شرف دارن و ن مادر و ن ایمان و نه ناموس چقدر ادم میکشید چقدر ادمو ترور میکنید تا کی?


  سنی نیوز تو از وحدت حرف نزن دستت به خون شیعیان آلوده است لعنت بر مذهب سعودی و سلفی که مدافعش هستید.


 
 
 
2012 © Sunni-news.net .همۀ حقوق ویژه سنی نیوز است، استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد